Centralizator cu rezultatul final al selectiei dosarelor Inscrise la concursul organizat in ziua de 28.03.2018 si 30.03.2018

Centralizator cu rezultatul final al selectiei dosarelor Inscrise la concursul organizat in ziua de 28.03.2018 si 30.03.2018 la Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” in vederea ocuparii posturilor vacante si  temporar vacante

Vezi centralizator…