PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Spitalul Clinic Prof. Dr. Burghele este inregistrat la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL cu numarul 6284 din data de 16.10.2007

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Clinic de Urologie “Prof. Dr. Theodor Burghele” scopurile clar specificate de contextul legislativ, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o terţă persoană.

Datele colectate în scopul asigurării protecţiei sociale, prin intermediul serviciilor de sănătate sunt necesare pentru a putea acorda îngrijirile şi tratamentele medicale de specialitate, în conformitate cu patologia manifestată de Dvs. În acest sens, refuzul Dvs. de a pune la dispoziţia cadrelor medicale abilitate datele solicitate, ne pun în situaţia de a nu putea acorda, la parametrii optimi, îngrijirile medicale de care puteţi beneficia.

Menţionăm că, informaţiile înregistrate sunt destinate prelucrării şi utilizării acestora, de către operatorul Spitalul Clinic de Urologie “Prof. Dr. Theodor BurgheleC şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei, în situaţia în care consideraţi că v-a fost adus un prejudiciu.
Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate

Dăcă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă adresăm rugămintea de a ne informa, în cel mai scurt timp posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, din motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de organismele financiare şi fiscale, poliţie, justiţie, securitate socială).

** Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului (Legea 46/2003)

  • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
  • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
  • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
  • Pacientul are acces la datele medicale personale.

– (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.