THB-ADMIN-RO

eu_ptoiect

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

en_flag20x12

Obiectiv general si obiective specifice:

Obiectivul general al proiectului THB-ADMIN este imbunatatirea performantelor administrative si de managament din cadrul Spitalului Clinic “Prof. Dr. Theodor Burghele” cu scopul imbunatatirii capacitatii de implementare a proiectelor existente si cele viitoare, dezvoltarea procesului de comunicare al spitalului atat intern cat si extern si inlesnirea accesului la instrumente financiare oferind astfel posibilitatea de dezvoltare continua si durabila.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

dezvoltarea managementului institutional prin achizitia de consultanta in acest domeniu;
îmbunătățirea performanțelor administrative ale spitalului prin achizitia de echipamente IT de ultima generatie;
intarirea structurii organizatorice;
imbunatatirea si promovarea imaginii institutionale a spitalului;
valorizarea rezultatelor din cercetare( activitati de cercetare desfasurate in spital);

  • imbunatatirea accesului la instrumente financiare;
  • crestrea calitatii sistemului de organizare din cadrul Spitalului;
  • cresterea calitatii serviciilor furnizate;
  • imbunatatirea procesului decizional.

Prin activitatile definitorii ale proiectului, THB-ADMIN se imbina in mod armonios cu obiectivul specific al Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – Axa prioritară 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, activitati ce vor provoca o crestere accentuala a capacitatii de cercetare-dezvoltare si vor sustine cooperarea cu alte unitati similare.

Prin intarirea capacitatii administrative si a managementului spitalului vor fi imbunatatite rezultatele activitatilor desfasurate in interiorul acestuia si bineinteles modul de obtinere a acestor rezultate.

Scopul principal al proiectului este asadar imbunatatirea perfomantelor manageriale si administrative ale Spitalului in vederea implementarii eficiente a activitatilor de cercetare-dezvoltare si a proiectelor existente si viitoare dezvoltand in acest mod si cooperarea intre spital si alte institutii publice similare. De asemenea, dezvoltarea proiectului va contribui la reducerea decalajelor fata de activitatile medicale de cercetare si de educatie medicala din unitatile similare ale Uniunii Europene.

ACTIVITATI

1. Achizitie de servicii pentru întărirea capacității administrative (servicii de consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional, pentru valorizarea rezultatelor din cercetare, promovare institututionala si accesul la instrumente financiare) (lunile 1,2)

1.1. Pregatire documentatie de atribuire (luna 1)

1.2. Derularea procedurii de achizitie, contractare (luna 1-2)

2.  Servicii de consultanta in vederea imbunatatirii managementului institutional – 5 luni (lunile2-6)

2.1. Identificarea activitatilor care vor putea fi imbunatatite-2 luni (lunile 2-3)

2.2. Furnizarea de solutii pentru imbunatatirea managementului institutional ( raport diagnostic al spitalului si raport solutii propuse)- 4 luni (lunile 3-6)

3. Servicii de consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare – 5 luni (lunile 2-6)

3.1. Identificarea metodelor de valorizare a rezultatelor- 3 luni (lunile 2-3)

3.2. Consultanta pentru punerea in aplicare a metodelor de valorizare identificate – 3 luni (lunile 4-6)

4. Servicii de consultanta privind imbunatatirea metodelor de acces la instrumente financiare – 5 luni (lunile 2-6)

4.1. Inlesnirea accesului la informatie privind instrumentele financiare prin realizarea de cataloage surse de finantare lunare – 2 luni (lunile 2-3)

4.2. Asistenta pentru accesarea instrumentelor financiare – 4 luni (lunile 3-6)

 5. Imagine și promovare institutionala – 4 luni (lunile 3-6)

5.1. Asistenta actualizare pagina web – 3 luni (lunile 3-6)

5.2. Asistenta elaborare pliante prezentare – 3 luni (luna 3-5)

6. Achizitia de active corporale pentru imbunatatirea gestionarii institutiei (echipamente IT si obiecte de inventar)- 6 luni (lunile 1-6)

6.1. Realizarea documentatiilor aferente achizitiilor – 1 lună (luna 1)

6.2. Organizare licitație – 2 luni (lunile 2 – 3)

6.3. Contractare, livrare, instalare echipamente – 4 luni (lunile 3- 6)

 7. Achizitia de active necorporale pentru imbunatatirea gestionarii institutiei- 6 luni (lunile 1-6)

7.1. Dezvoltarea de caiete de sarcini documentatie de licitatie pentru achizitia de active necorporale, durata 1 luna: luna 3 ;

7.2. Organizare licitatie active necorporale – durata 3 luni – lunile 2-4;

7.3. Contractare, instalare active necorporale- durata 4 luni- lunile 3-6.

8. Informare si publicitate – 6 luni (lunile 1-6)

8.1. Actualizare si intretinere pagina web – 6 luni ( lunile1-6)

8.2. Elaborare pliante promovare institutionala – 2 luni ( lunile 5-6)

8.3. Realizare de panouri publicitare si etichete – 2 luni ( luna 1 si luna 6);

8.4. Realizare anunturi in presa- 2 luni ( luna 1 si luna 6)

 9. Management de proiect – 6 luni (lunile 1-6)

9.1. Management si coordonare – 6 luni (lunile 1-6)

10. Audit financiar – 2 luni (lunile 5-6)

REZULTATE

Prin implementarea proiectului se anticipeaza obtinerea urmatoarelor rezultate :

– dotarea spitalului cu echipamente IT de ultima generatie care sa permita: comunicarea eficienta a Spitalului cu alte unitati medicale, implementarea corecta a diferitelor proiecte nationale si/sau internationale si gestionarea corecta a tuturor activitatilor; diminuarea timpului de diagnosticare; diminuarea timpului de comunicare rezultate; reducerea numarului de reclamatii din partea actorilor principali ce intra in interactiune cu spitalul: pacienti, parteneri, furnizori, inspectori, etc;

– prin valorizarea rezultatelor din cercetare se preconizeaza obtinerea de brevete si marci ;

– se preconizeaza implicarea spitalului in urmatorii ani in divesre poriecte nationale si internationale, ca solicitant unic sau in parteneriat;

– dezvoltarea de studii, cel putin 3 anual, in urma eficientizarii activitatilor de cercetare-dezvoltare;

– publicarea de articole despre activitatile de cercetare in domeniile cancer de prostata, cancer renal, cancer vezical, litiaza renala în reviste stiintifice nationale clasificate CNCSIS (5 articole anual), si în reviste de circulatie internationala clasificate ISI (1 articol anual);

Activitatea de cercetare a Spitalului va fi eficientizata prin monitorizarea acesteia cu ajutorul noului sistem informatic iar cu ajutorul consultantei pentru managementul institutional, valorizarea rezultatelor din cercetare si imbunataturea accesului la noi instrumente financiare, Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele va pasi cu succes catre noi oportunitati de dezvoltare.